บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด"

บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเหล็กก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด


83/3 หมู่ที่ 5 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/3 หมู่ที่ 5 ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

แผนที่บริษัท บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด

ได้แก่ 0805559000046
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 3ป. เจริญโลหะกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*