บริษัท นครพลังงาน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นครพลังงาน จำกัด"

บริษัท นครพลังงาน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นครพลังงาน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นครพลังงาน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าใช้ภายในอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นครพลังงาน จำกัด


1/2 ถนนศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นครพลังงาน จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/2 ถนนศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

แผนที่บริษัท บริษัท นครพลังงาน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นครพลังงาน จำกัด

ได้แก่ 0805559000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นครพลังงาน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นครพลังงาน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*