บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด"

บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเลื่อยไม้ การไสไม้และการแปรรูปไม้ การผลิตฝอยไม้ ผุ่นไม้ ชิ้นไม้สับ เศษชิ้นไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด


335 หมู่ที่ 15 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

335 หมู่ที่ 15 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

แผนที่บริษัท บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด

ได้แก่ 0805559000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีนพาราวู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*