บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด"

บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด


129/672 หมู่ที่ 2 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

129/672 หมู่ที่ 2 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

แผนที่บริษัท บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0805559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ครีเอชั่นพริ้นท์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*