บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด"

บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด


289/23 ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

289/23 ถนนเทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ได้แก่ 0805559000089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นแอนด์เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*