บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัด"

บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัด


190 หมู่ที่ 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัด ตั้งอยู่ที่

190 หมู่ที่ 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

แผนที่บริษัท บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัด

ได้แก่ 0805559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญเลิศ ปิโตรเลียม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*