บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด"

บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง จำหน่ายเตาศพ ระบบปลอดมบพิษ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด


399 หมู่ที่ 5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

399 หมู่ที่ 5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340

แผนที่บริษัท บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ได้แก่ 0805559000119
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สิรีธรรศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*