บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัด"

บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัด


129/653 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัด ตั้งอยู่ที่

129/653 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัด

ได้แก่ 0805559000127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นพี แอนด์ เอ็น เซอร์วิสทรัค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*