ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์


211 หมู่ที่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์ ตั้งอยู่ที่

211 หมู่ที่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์

ได้แก่ 0813558000091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนแลนด์ เรสเตอร์รองท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*