ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์ม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์ม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์ม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์ม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์ม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อผลปาล์ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์ม


120 หมู่ที่ 2 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์ม ตั้งอยู่ที่

120 หมู่ที่ 2 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์มเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์ม

ได้แก่ 0813558000113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์ม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเก้า ปาล์ม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*