ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮม


296-7 ถนนวัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮม ตั้งอยู่ที่

296-7 ถนนวัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮม

ได้แก่ 0813559000010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ คลินิก โฮม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*