ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก รายวัน รายเดือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์


22/2 ถนนเจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ที่

22/2 ถนนเจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์

ได้แก่ 0813559000028
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าใหม่ อาพาร์ทเม้นท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*