ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกา


411 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกา ตั้งอยู่ที่

411 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกา

ได้แก่ 0813559000044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวนาง ไซกา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*