ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบและพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่น


182 หมู่ที่ 3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่น ตั้งอยู่ที่

182 หมู่ที่ 3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่น

ได้แก่ 0813559000079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญ โปรโมชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*