ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)


270/6 หมู่ที่ 12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ที่

270/6 หมู่ที่ 12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)

ได้แก่ 0813559000087
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไซท์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*