บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เป็นอาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัด


534/3 หมู่ที่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

534/3 หมู่ที่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0815559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วารีกุญชร กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*