บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัด"

บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องเรือน เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัด


413 หมู่ที่ 6 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

413 หมู่ที่ 6 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160

แผนที่บริษัท บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัด

ได้แก่ 0815559000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิจณัฐสมบัติอนันต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*