บริษัท ซีรีนธารา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีรีนธารา จำกัด"

บริษัท ซีรีนธารา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีรีนธารา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีรีนธารา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีรีนธารา จำกัด


392 หมู่ที่ 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีรีนธารา จำกัด ตั้งอยู่ที่

392 หมู่ที่ 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

แผนที่บริษัท บริษัท ซีรีนธารา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีรีนธารา จำกัด

ได้แก่ 0815559000038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีรีนธารา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีรีนธารา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*