บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


101/3 หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

101/3 หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0815559000046
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยฟรีดอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*