บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย ซ่อมแซมและติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด


46 ถนนวัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

46 ถนนวัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0815559000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ขวัญเมือง เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*