บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัด"

บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา ฝึกสอน อบรม ด้านการออกกำลังกาย ศูนย์ฟิตเนส เพื่อสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัด


692/11 , 692/12 หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัด ตั้งอยู่ที่

692/11 , 692/12 หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัด

ได้แก่ 0815559000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิต ออน ลันตา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*