บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด"

บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(เมื่อได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด


138/1 ถนนมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

138/1 ถนนมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด

ได้แก่ 0815559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์ เชนจ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*