บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัด"

บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ปารบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในภัตตาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัด


278 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

278 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0815559000089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.จี.ดี. เวเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*