บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการห้องพัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด


17/57 ถนนวัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/57 ถนนวัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0815559000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กระบี่ เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*