บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัด"

บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ เนื้อสัตรว์ชำแหละ แปรรูป เนื้อสัตว์แช่แข็ง เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัด


97 หมู่ที่ 3 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัด ตั้งอยู่ที่

97 หมู่ที่ 3 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัด

ได้แก่ 0815559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม เจ.เจ.ชิกเก้นท์มีท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*