บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัด"

บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าตั๋วเครื่องบิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัด


359/21 หมู่ที่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

359/21 หมู่ที่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0815559000119
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอทิคเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*