บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัด"

บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย เครื่องดื่มและไทเกอร์คอฟฟี่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัด


273/3 ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

273/3 ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัด

ได้แก่ 0815559000127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ คอฟฟี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*