บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัด"

บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัด


42/1 หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัด ตั้งอยู่ที่

42/1 หมู่ที่ 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

แผนที่บริษัท บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัด

ได้แก่ 0815559000135
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลอ โคลิบริ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*