บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัด"

บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการกิจกรรมทางน้ำทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัด


125/181 หมู่ที่ 7 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

125/181 หมู่ที่ 7 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

แผนที่บริษัท บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัด

ได้แก่ 0815559000143
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไดฟ์อะลอก ไดฟ์เวอร์ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*