บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด


104/1 หมู่ที่ 1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

104/1 หมู่ที่ 1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

แผนที่บริษัท บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0815559000186
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปาทาน เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*