ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้ว

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้ว"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้ว

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้ว
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้ว ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้ว


13/44 ถนนเทศบาลบำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้ว ตั้งอยู่ที่

13/44 ถนนเทศบาลบำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้วเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้ว

ได้แก่ 0823558000067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้ว:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมเห็นแก้ว:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*