ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ป


45/74 หมู่ที่ 3 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

45/74 หมู่ที่ 3 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ป

ได้แก่ 0823559000036
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันนภรแฟมมิลี่กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*