ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธา


3/5 หมู่ที่ 1 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธา ตั้งอยู่ที่

3/5 หมู่ที่ 1 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 82170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธา

ได้แก่ 0823559000044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรัตน์พังงาการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*