บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


41 หมู่ที่ 14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

41 หมู่ที่ 14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

แผนที่บริษัท บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0825558000051
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชริมรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*