บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัด"

บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัด


746/2-746/3 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัด ตั้งอยู่ที่

746/2-746/3 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัด

ได้แก่ 0825558000069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านเครื่องเขียน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*