บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่ารถยนต์ รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด


24/5 หมู่ที่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/5 หมู่ที่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210

แผนที่บริษัท บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0825558000077
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เขาหลัก เอฟเอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*