บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัด"

บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายอาหารแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัด


40/1 หมู่ที่ 5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/1 หมู่ที่ 5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130

แผนที่บริษัท บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัด

ได้แก่ 0825558000107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ.เอ็น.สไปซี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*