บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัด"

บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัด


64/31 หมู่ที่ 3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/31 หมู่ที่ 3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

แผนที่บริษัท บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัด

ได้แก่ 0825558000115
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เขาหลักบิ้วดิ้ง2014 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*