บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเพาะพันธุ์หรือเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ และการปลูกหญ้า เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด


45/4 หมู่ที่ 2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/4 หมู่ที่ 2 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด

ได้แก่ 0825558000123
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี. 2015 จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*