บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัด"

บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร สร้างถนน และวิศวกรรมโยธา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัด


90/48 หมู่ที่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/48 หมู่ที่ 1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180

แผนที่บริษัท บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัด

ได้แก่ 0825559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อนุพงค์เจริญชัย 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*