บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัด"

บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ที่ปรึกษาและแนะนำการเล่นกอล์ฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัด


63 หมู่ที่ 3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัด ตั้งอยู่ที่

63 หมู่ที่ 3 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

แผนที่บริษัท บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัด

ได้แก่ 0825559000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กอล์ฟ เขาหลัก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*