บริษัท เทพทาโร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทพทาโร จำกัด"

บริษัท เทพทาโร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทพทาโร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทพทาโร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพ ส่งทีมกีฬาอาชีพเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทพทาโร จำกัด


18 ถนนศิริราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทพทาโร จำกัด ตั้งอยู่ที่

18 ถนนศิริราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

แผนที่บริษัท บริษัท เทพทาโร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทพทาโร จำกัด

ได้แก่ 0825559000038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทพทาโร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทพทาโร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*