บริษัท นาใต้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นาใต้ จำกัด"

บริษัท นาใต้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นาใต้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นาใต้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการให้เช่าเกสต์เฮาส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นาใต้ จำกัด


23/19 หมู่ที่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นาใต้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/19 หมู่ที่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

แผนที่บริษัท บริษัท นาใต้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นาใต้ จำกัด

ได้แก่ 0825559000046
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นาใต้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นาใต้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*