บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัด"

บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการห้องพัก รีสอร์ท บังกาโล และที่พักรายวันและรายเดือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัด


26/103 หมู่ที่ 7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัด ตั้งอยู่ที่

26/103 หมู่ที่ 7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

แผนที่บริษัท บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัด

ได้แก่ 0825559000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เขาหลัก ซี-เนียร์ บังกาโล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*