บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด"

บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่ เครื่องเรือ สร้างเรือเพื่อจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด


41/2 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/2 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด

ได้แก่ 0825559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยมารีน (ภูเก็ต) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*