บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


68/2 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

68/2 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

แผนที่บริษัท บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0825559000089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตุ้ก ตุ๊ก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*