บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายซอสปรุงรส ซอสมะขาม ซอสน้ำปลาและอาหารเสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัด


79/52 หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/52 หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

แผนที่บริษัท บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0825559000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พันรณี เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*