บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัด


53 หมู่ที่ 7 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

53 หมู่ที่ 7 ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0825559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอ็น แอนด์ โออาร์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*