ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์


40/2 หมู่ที่ 3 ถนนป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่

40/2 หมู่ที่ 3 ถนนป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์

ได้แก่ 0833558000016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางโรงคอมพิวเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*