ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอาหารแปรูปและผลไม้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์)


78/96 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์) ตั้งอยู่ที่

78/96 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์)

ได้แก่ 0833558000024
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟรุต แอนด์ ฟูดส์ (ไทยแลนด์):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*